“IZVOĐAČI RADOVA” U SPORTSKIM IGRAMA


Poznato je da stvaralačke timove u proizvodno-privrednim delatnostima, pored ostalih, čine projektanti i izvođači radova.

Prikriveno je, ili manje poznato, da se u sportskom stvaralaštvu, u sportskim igrama, u liku trenera ogledaju obe napred pomenute uloge, što znatno opterećuje i otežava ulogu i rad trenera. Tu činjenicu još više usložnjavaju, mnogim trenerima, ne baš jasni programski zahtevi koje čine osnove trenažnog procesa.

U pitanju su dva osnovna polazna radna sadržaja :

Kao prvo, većina trenera ne posvećuje dovoljno pažnje prvom i polaznom zahtevu u sportskim igrama – idejnim osnovama, preciznije rečeno, projektovanju osnovne koncepcije igre (OKI), sa kojom treba udovoljiti svim zahtevima za funkcionalnom racionalnošću  igre.

I drugo, većina trenera, najveću, ako ne i svu pažnju posvećuju  psihomotornom i tehničkom osposobljavanju igrača. Za većinu trenera, samo ovi sadržaji su potrebni i dovoljni za igru, što je velika zabluda. Tako, "udruživanjem" nepotpunog, pogrešnog znanja i neznanja, nastaju nepremostive prepreke u napredovanju i težnji ka uspehu.

Nezapažena je i zanemarena  još jedna činjenica. U okviru proizvodno-privrednih delatnosti, projektantske i izvođačke radove vrše mnogobrojni stručnjaci raznih specijalnosti. U sportskim ekipama, praksa to potvrđuje, radne zadatke najčešće vrši samo jenda ličnost, to je "izvođač radova"trener. Pa, ako isti pristane na saradnju sa drugim licima, situacija se donekle popravlja.

U svakom slučaju trenerska uloga u vidu "izvođača radova", u današnjim nasleđenim okolnostima i praksi, izuzetno je složena i teška, ako ne i najteža klupska aktivnost.

Dobro osposobljeni trener trebalo bi da vidi daleko i široko, da ima što jasniju predstavu o ce- lovitosti  idejnih i radno – stvaralačkih   sadržaja rada  i, da ima kristalno jasnu viziju njihove realizacije. Rečju, mora da zna šta i kako raditi.

       Zato, nije hrabrost reći, jer to je nepobitna činjenica i istina, da od 4 klupska radna stuba nosača (uprava, finansijeri, igrači i treneri), najteža, najodgovornija i najzahtevnija uloga je na plećima "izvođača radova" – trenera. Nažalost, to je teško prihvatljuva i neizbežna činjenica. Žalosne konstatacije o navedenim problemima su i u tome, i što nadležni i odgovorni u klubu   o ovim pitanjima, ne žele da razgovaraju jer, uopšte ne shvataju suštinu  problema igara, a ona je ustvari, najveća tajna u sportskim igrama. Ne moći ili ne hteti sagledati i prihvatiti ove činjenise, znači živeti sa neinformisanošću i neznanjem i, u – zabludama.

 Koje god idejno i praktično pitanje i problem u sportskim igrama da otvorimo, uvek moramo ponovo razmišljati i povezivati; zatečenu posledičnost ,  sa obično, neotkrivenom i nedokučivom uzročnošću,  što je uvek jedan od ključnih, često nepremostivih problema u svakom radu

Da li su to provalije ili litice, svejedno je, treba ih savladati.

Zato se može zaključiti, da je zanimanje trenera – "izvođača radova", jedno od najtežih i najzahtevnijih sportsko-stvaralačkih zanata.

A nije lako prepoznati i opredeliti se za dobrog trenera. Jer, oni mogu biti:školovani, priučeni, samouki, a prema sklonostima : ambiciozni, hobisti, karijeristi, populisti

Dakle, vrtlog znanje – neznanje  i  moć – nemoć, čine svoje. Sve to svi gledamo, ali – ne vidimo. Tako će biti sve dotle dok,  u snagu  uma, za početak, bar ne poverujemo, a onda je i upotrebimo. Jer, samo  znanjem  i sposobnošću mislećih i pismenih, može se napredovati. Zato, narodski rečeno, uvek "žanjemo ono što smo posejali".

Komentariši