DEKA I DEKADENCIJA U FUDBALU

DEKA I DEKADENCIJA U FUDBALU

1.Pojava

     Iste pojave ili stanja, možemo objašnjavati na različite načine. Stavovi uvek treba da počivaju na što više činjenica. U tom smislu do sada smo pisali u više navrata, najblaže rećeno, o zapuštenom svetskom fudbalu. Ključno obrazloženje je, da je to zbog previše (10) igrača u polju. Da bi to bolje zvučalo, i izazvalo izvesnu polemiku, upotrebili smo zvućne, latinske izraze. Deka (10) i Dekadencija, recimo slobodno – zaostajanje.

2.Pojava

     Kako je moguće, da su u svim ostalim sportskim igrama, pravila primerena sposobnostima igraća, osim u fudbalu? Najcrnji primer su izmene igraća! Sva mudrost je u shvatanju suštine igre, a to je borba za prostor i vreme. Ova definicija je; 1.Putokaz za 2.Program rada 3.Metode i sistem rada i 4.Osmišljavanje Osnovne koncepcije igre (OKI).

3.Pojava

     Željno čekano izvorište korisnih ideja, jeste pamet; svi je imaju dovoljno, osim u fudbalu i rukometu. Dobra pravila u ostalim sportskim igrama, treba prepoznati i preuzeti. To može učiniti, opet – pamet! Sa njom sve počinje i sve se postiže.

4.Pojava

    Želja za boljim i vreme: Svi žele da fudbal bude bolji doživljaj. Skoro da je besmisleno pitati, zašto je fudbal – „u autu“? Čuđenje je za sada jedini odgovor. Možda bi se moglo reći, zameriti, da je za brigu o boljem i racionalnijem fudbalu mnogo njih, dobro plaćeno.

U traganju za boljim, mogu i treba da se vrše probe. Da to neko u fudbalu, pa i u rukometu radi, lako bi se došlo do novih i boljih saznanja. Nažalost, istraživanja i analize kao metode rada, nerado se primenjuju.

5.Pojava Nj. Veličanstvo; Brojevi.

     To je filozofsko pitanje, jer brojevi vladaju Svetom. Naš, ljudski problem je da naučimo i znamo na najbolji način da upotrebljavamo brojeve. Subjektivno mislimo, da je za fudbal koban broj 10 (deka), broj igrača u polju, da ih je previše, 8 igrača bi bila bolja mera.Fudbalsko danas, je uzročno – posledično stanje, koje čeka neko bolje . vreme. Sve što je napisano, sled je zatečenih i postojećih sportskih  činjenica i zakonomernosti.

Polazište i prvi analitičko – istraživački korak sadašnjeg prikaza svetskog fudbala, bio je konačan rezultat mnogih utakmica; 0:0, ili 1:0 . A lepota fudbala upravo je u golovima, ili možda još više u njihovoj pripremi; primo-predaji lopte, driblingu i u varkama. Za te aktivnosti u prostoru i vremenu, potreban je optimalan broj igrača.

Nažalost, tako ne misle oni koji vode današnji fudbal. Malo se koja ljudska delatnost toliko sapliće i zapliće, kao mnogo voljeni fudbal.

Komentariši