GORDIJEV FUDBALSKO-RUKOMETNI ČVOR – I DALJE NEREŠIV

GORDIJEV FUDBALSKO – RUKOMETNI ČVOR I DALJE NEREŠIV

Zašto je taj problem tako trajan?

     Pokušajmo to na još jedan način objasniti. Sve sportske igre su svojim pravilima oblikovane prema nahođenju njenih autora. Još uvek smo svedoci, da fudbaleri i rukometaši, to još nisu rešili na zadovoljavajući način. Zašto?

1.Najpre i zato, jer nisu shvatili suštinu svojih sportskih igara! 2.Samim tim je nisu mogli ni definisati. Suština ovih igara je borba za prostor i vreme, a to je veoma bitan i važan detalj igre. 3.To je putokaz za izradu odgovarajućeg Programa rada.

Čelnici i tvorci svih sportskih igara moraju dobro poznavati sve naučne oblasti u okviru obrazovanja i vaspitanja.

Omeri i srazmere

    Za sva stvaralaštva koja imaju više „komponenti“, izuzetno je važna njihova srazmera. U sportskim igrama materijalni činioci su samo lopta i dimenzije terena, a prevagu čine teoretska uputstva, pa je zato ta delatnost složena i delikatna. Jer, teško je slediti trenerova uputstva, kad, gde, šta i kako negde biti i uraditi s loptom.

     Pogubno je danas u fudbalu i rukometu zbog neznanja, ne birati sredstva da bi se došlo do cilja. Naprotiv, humanost i komfor igre moraju dominirati radi boljeg i lepšeg prikaza igre, kao i zadovoljstva publike.

     Kao uvek, u svakom radu, pa i ovde, prisutni su uzroci i posledice,ili početak i kraj svakog stvaralaštva. Ne možemo sve, ali se moramo potruditi da sagledamo što više suštinskih činjenica i činilaca pomenutih igara. Nesagledivo velike probleme već u trenažnom procesu, pa posle i u igri, stvaraju neprimetljive neke okolnosti i uslovi za igru, koje većina aktera zanemaruje (a o njih se i sapliću).

Prvi takav primer, ali i najveći problem u fudbalu je 10 (deka) igrača u polju, koji je uzročnik sadašnje fudbalske dekadencije, zbog „inovativnog“ defanzivnog tzv. „bunker“ sistema igre. „Gustina“ igrača na smanjenom prostoru ne dozvoljava dobar razvoj igre i velike su teškoće za stvaranje povoljnih prilika za šutiranje na gol.

     Pomenuti fudbalsko – rukometni Gordijev čvor može biti rešen učenjem od još jednog velikana, Imanuel Kanta, njegovom Logikom – načinom razmišljanja.

     Uteha; Poslednji akteri u fudbalu (igrači), koje gledamo kako greše, to čine, jer nisu naučeni kako to treba raditi. Ali, ni njihove učitelje niko nije osposobio za prenos dobrog znanja. Traže se i čekaju – pametni ljudi, koji mogu sagledati  važne činioce ige. Rukometaši su se nažalost opredelili za nesportsku, brutalno snagatorsku, do krvi, nehumanu, detaljno opisanu varijantu, neprimerenu sportu.

    Zaključimo; Okolnosti i uslovi pod kojima se nešto radi, imaju presudnu ulogu za uspešan ishod. A, iznad svega, moć zapažanja je naša najdragocenija sposobnost.

Komentariši