RUKOMETNA KORIDA

Kad se nešto pitomo prestane negovati, ono obično – podivlja. To se desilo sa rukometom. Merodavni su zapustili, napustili, ne vide ili neće da vide ovaj rukometni sunovrat."Udruženje" neznalica, nesposobnih i koristoljubivih je moćno i jako. Teške prideve o ovoj igri upotrebljavaju retki novinari-reporteri, što je dobar predznak i nagoveštaj o širem shvatanju suštinskih problema….

Nastavi čitanje →

RUKOMETAŠI BAŠ NEMAJU SREĆE

Jedna od ljubavi u našem životu može biti bavljenje sportom, još određenije, to može biti rukomet. Ta ljubav podrazumeva veliku predanost procesu učenja – treniranju. Nazovimo uslovno te igrače "primarnim" učesnicima u tom sportu. Podrazumeva se, da će "sekundarne" osobe biti treneri. Igrači, poklonici rukometa spremni su predati se treneru svim svojim bićem, raditi sve…

Nastavi čitanje →

“IZVOĐAČI RADOVA” U SPORTSKIM IGRAMA

Poznato je da stvaralačke timove u proizvodno-privrednim delatnostima, pored ostalih, čine projektanti i izvođači radova. Prikriveno je, ili manje poznato, da se u sportskom stvaralaštvu, u sportskim igrama, u liku trenera ogledaju obe napred pomenute uloge, što znatno opterećuje i otežava ulogu i rad trenera. Tu činjenicu još više usložnjavaju, mnogim trenerima, ne baš jasni…

Nastavi čitanje →

LOPTE I LOPTICE PORUČUJU LOPTOUČITELJIMA NAUČITE LJUDE DA SE IGRAJU SA NAMA

      Od sledeća dva priloga, u prvom će biti reči o loptoučiteljima kao osposobljenim ljudima za taj posao, a u drugom prilogu biće reči o potrebnom shvatanju suštinskih pojmova u sportskim igrama. Mnogi pojmovi biće spomenuti samo  jednom suštinskom rečju, a opširnije o tome autor ovih redova govori u svojoj knjizii i u posebnim…

Nastavi čitanje →

SPORTSKE IGRE DANAS SU SVE MANJE IGRE

Postale su zanimanje sa svim pratećim posledicama      Zbivanja u savremenim društveno-ekonomskim okolnostima nisu mogla zaobići ni život i rad u sportu. Sve je postalo naglašeno materijalizovano i podleže novim zahtevima. I danas je u igrama "važno učestvovati" ali, na sasvim drukčiji način. Zadržimo se na nevoljama struke koja je zatajila, jer su sada u…

Nastavi čitanje →

PRAPOČETAK POČETKA NEVOLJAMA U SPORTSKIM IGRAMA

  Pohlepa kao usud   Drevna saznanja, koja potiču daleko pre naše ere o trojnom zlu koja prate čoveka, aktuelna su do danas i, najveća su prepreka u svakom radu i napredovanju. Pohlepa, ili kako danas kažemo – koristoljublje ili profiterstvo, je prvo od tri zla koja prate čovečanstvo. Drugo zlo je mržnja, a treće…

Nastavi čitanje →

DVOJNA PRAVILA U SPORTSKIM IGRAMA

U sportskim igrama postoje dve vrste pravila, službena ili pisana i nepisana pravila igre.   1. Službena pravila igre su polazna osnova i specifična za svaku sportsku igru, kojima se reguliše ravnopravnost i regularnost igre. Trebalo bi ih menjati i unapređivati onda kada ih igrači sa svojom osposobenošću prevaziđu, ili kada ih treneri – zloupotrebljavaju….

Nastavi čitanje →